video's

Als afronding van het project Dialoog School, maken wij, in samenwerking met wwwproducties.nl een aantal instructie video's. Deze worden ook geplaatst op leraar24.

 

Proloog Dialoog School

 https://www.youtube.com/watch?v=97egqcm6sp4

Dit eerste filmpje is een bewerking van het oorspronkelijke filmpje waarin we laten zien hoe een kind zich levensbeschouwelijk ontwikkelt.

 

1. De Bespreekwijzer 

 https://www.youtube.com/watch?v=-0tGyJ97vxs

Naomi heeft een bespreekwijzer ontwikkeld om met kinderen in gesprek te komen rondom de levensbeschouwelijke dimensies van hun tekeningen.

 

2. Levensbeschouwing in de Supermarkt

 https://www.youtube.com/watch?v=f-YCBow5Ipg

Taak 1 van de leerkracht is om kinderen te wijzen op de levensbeschouwelijke invloeden die ze ondergaan. In dit filmpje doen we dit letterlijk door naar de supermarkt te gaan waar de leerlingen "levensbeschouwelijke foto's" moeten maken.

 

3. Moderne Iconen

 https://www.youtube.com/watch?v=Tv8YEkJG8Yc

Iconen zijn schilderijen van bijzondere mensen. Door het gebruik van goud laat de schilder deze mensen stralen. Wij vroegen aan kinderen: waarvan ga je stralen? Dit verbeeldden zij aan de hand van een portretfoto die zij bewerkten.

 

4. Van Beeldenstorm tot Zelfbeeld

 https://www.youtube.com/watch?v=BOiYZ3k2jgU

Wil je goed aandacht besteden aan de levensbeschouwelijke vorming, dan is het vrijwel; noodzakelijk  om vakoverstijgend te werken. In deze les worden de creatieve vakken gecombineerd met de geschiedenislessen rondom de Canon van Nederland én levensbeschouwelijke vorming. Waarom werden juist de beelden tijdens de Beeldenstorm verwoest en wat zegt dit over hoe je naar jezelf en naar anderen kijkt?

 

5. Kerst in Lathum

 https://www.youtube.com/watch?v=ZV7eNL_CG2k

 In Lathum gingen de leerlingen op zoek naar de betekenis van Kerst. Dit deden ze door vrijwel het hele dorp te interviewen. Op basis van deze gegevens organiseerden zij hun eigen viering, samen met het hele dorp.

 

6. Bijbelse geleide fantasie

 https://www.youtube.com/watch?v=W-G91rWWlwU

Taak 4 van de leerkracht is om kinderen te stimuleren verbindingen te leggen tussen de verschillende invloeden die zij ondergaan. Voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling is het leggen van de verbinding tussen de oude verhalen en het eigen leven essentieel. In de Bijbelse geleide fantasie worden de kinderen meegenomen in de beelden van het verhaal en uitgenodigd om hier hun eigen beelden aan toe te voegen.

 

7. Schilderijen van Kandinsky

 https://www.youtube.com/watch?v=PJ0GgmZANJI

Wanneer we binnen het onderwijs werken met beelden, dan zijn het meestal illustraties van wat op een andere manier al verteld wordt.  In deze werkvorm werken we juist vervreemdend door de leerlingen verbindingen te laten leggen tussen een Bijbeltekst en de schilderijen van Kandinsky. Dit levert verrassende resultaten op.

 

8. Levensbeschouwelijke ontwikkeling

 https://www.youtube.com/watch?v=H2cKorh4WXc

Het klinkt zo eenvoudig, de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen stimuleren. Maar een ontwikkeling is altijd van a naar b en wat is de levensbeschouwelijke a of b eigenlijk van een kind? In dit filmpje zoeken we, met dank aan Ricoeur, naar een werkbaar kijkkader.

 

9.  Levensbeschouwelijke tekeningen

 https://www.youtube.com/watch?v=qSfPsMlheoU

De juf vertelt een verhaal aan de kleuters. Ze vertelt erbij dat dit verhaal komt uit een prentenboek waar de prenten uit verdwenen zijn. De kleuters moeten zelf prenten bij het verhaal maken en kunnen kiezen uit een aantal alternatieve kleurplaten uit Het Grote Tekenboek, deel 2" door Jaro Gomi, uitgave Nieuwe Amsterdam Uitgevers.

 

10. Minimal music

 https://www.youtube.com/watch?v=rjuHeWOaFAs

Wanneer je de omslag maakt van het overdragen van een traditie naar het ondersteunen van het individuele kind in zijn levensbeschouwelijke ontwikkeling, kom je automatisch terecht in een spagaat tussen groep en individu. In dit filmpje laten we zien hoe je met zeer eenvoudige middelen boven dit dilemma uit kunt stijgen.

 

11. Een deurtje openen

 https://www.youtube.com/watch?v=2nRepjexfMo

's Avonds hebben wij een deurtje gemaakt in een boom, midden op het schoolplein. De volgende dag komende de kinderen op school en hoe reageren ze op dit deurtje? Een zeer eenvoudige ingreep die leidt tot grote stappen in de levensbeschouwelijke ontwikkeling.

 

12. Grondtoon

 https://www.youtube.com/watch?v=mpHWS21ZZ_g

Zingen kun je doen vanuit een tekst en melodie, maar dan lever je je individualiteit over en ga je op in het geheel. In de film "As it is in heaven" pakt de dirigent Daniël het heel anders aan. Hij laat iedereen op zoek gaan naar zijn grondtoon. Wij hebben dat in een klas geprobeerd.

 

13. De Lichtstad

 https://www.youtube.com/watch?v=9qLmEDl_MIQ

Een belangrijk onderdeel van de didactiek van Dialoog School is dat kinderen zelf op zoek gaan naar hun levensbeschouwelijke invloeden (taak 1).  Op de Koningin Julianaschool wordt het doen van onderzoek sterkt gestimuleerd en dat heeft, in het kader van een kerstproject, zijn vruchten afgeworpen.

 

14. Levensbeschouwelijk Spel 

 https://www.youtube.com/watch?v=GqxOFr089ks

Om al het materiaal van het project toegankelijk te maken op een manier die direct gebruikt kan worden, hebben we een spel ontwikkeld met werkvormen die passen bij de didactiek van Dialoog School. Het spel zelf is te vinden onder de tab concreet werkmateriaal.

 

15. Park Presikhaaf 

 https://www.youtube.com/watch?v=cko4urvoE8A

Rondom de moderne kunstwerken in Park Presikhaaf in Arnhem, heeft een groep eerstejaars studenten van HAN Pabo Arnhem, een programma ontwikkeld waarbij de leerlingen van groep 8 in dialoog gaan met de beelden om te ontdekken wie ze zelf zijn.

 

16. De vraag van de dag 

 https://www.youtube.com/watch?v=kGkws7STOPA

Aan het begin van de dag stellen de leerkracht van basisschool de Cavaljé in Ede, een vraag van de dag. Gedurende de hele dag zoeken de kinderen naar verschillende antwoorden op deze vraag. Aan het eind van de dag worden de antwoorden besproken en in relatie gebracht met een (Bijbel-) verhaal. Op deze manier ervaren de kinderen iets van de levensbeschouwelijke dimensie van het leven en van elk vak.