nieuwsbrief

 Wekelijks komt een korte nieuwsbrief uit van het project met ideeën, achtergronden, aankondigingen en informatie over de voortgang van het project. Wil je de nieuwsbrief wekelijks zelf ontvangen, geef dan je e-mail adres door naar tom.schoemaker@han.nl.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_1.pdf

In de eerste nieuwsbrief wordt beschreven hoe de Cavaljé werkt met de vraag van de dag.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_2.pdf

In de tweede nieuwsbrief probeer ik kort weer te geven wat we, binnen dit project, eigenlijk onder levensbeschouwing verstaan.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_3.pdf

Nieuwsbrief 3 is meer beschouwend en hierin probeer ik wat lijnen te trekken naar de docent van de toekomst.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_4.pdf

Nu een praktische werkvorm: ontdek met de kinderen, bijvoorbeeld tijdens de wandeling naar de gymzaal, wat voor levensbeschouwelijke invloeden zij in het dagelijks leven ondergaan.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_5.pdf

Weer een praktische werkvorm en wel over de Bijbelse geleide fantasie.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_6.pdf

In het onderwijs zijn wij erg gewend om dingen eenduidig aan te bieden. Juist levensbeschouwelijke en filosofische zaken zijn echter zelden eenduidig. Om kinderen hiermee om te leren gaan, is het dus nodig om af en toe vervreemdend te werk te gaan.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_7.pdf

In deze nieuwsbrief een recensie van recensie van het boekje "Als een lotus", over mediteren in de klas.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_8.pdf

Volgens Jan Hendriks zijn de belangrijkste taken van de levensbeschouwelijk begeleider; vragen stellen en verhalen vertellen. In deze nieuwsbrief wordt dit uitgewerkt aan de hand van de werkvorm "het kunstgesprek.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_9.pdf

Deze keer een meer opiniërend artikel naar aanleiding van het symposium over de God van dertigers. Veel ouders van kinderen zijn dertigers en het blijkt dat deze op een bepaalde manier omgaan met hun levensbeschouwelijke vragen. Wat betekent dit voor het onderwijs?

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_10.pdf

Bidden met kinderen gebeurt op bijna alle bijzondere scholen. Maar het overgrote deel van de kinderen gelooft niet in God en bidt nooit. In deze nieuwsbrief verken ik wat de functie van bidden is voor kinderen en hoe je dit, aan de hand van een kunstwerk, kunt doen.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_11.pdf

Sinterklaas bestaat, maar niet zoals een tafel bestaat. Hoe kun je goed omgaan met de vragen rondom Sinterklaas?

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_12.pdf 

In deze nieuwsbrief laten we zien hoe een schijnbaar eenvoudige opdracht als "schrijf het andere kerstverhaal" tot een schat aan informatie kan lijden om kinderen te helpen zich verder te ontwikkelen. 

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_13.pdf 

Leerkrachten in het basisonderwijs in Gelderland worden uitgenodigd om deel te nemen aan een Professionele Leergemeenschap om zo zelf onderzoek te doen hoe ze hun levensbeschouwelijk onderwijs kunnen verbeteren. Meer informatie staat in deze nieuwsbrief.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_14.pdf 

Deze nieuwsbrief schets het proces dat de leerkrachten die mee doen aan de Professionele Leergemeenschap zullen doorlopen. Ondertussen is een gevarieerde en enthousiaste groep van vijf leerkrachten begonnen.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_15.pdf 

De ds. Jonkersschool in Lathum, een van de partnerscholen van Dialoog School, heeft een wel heel bijzonder kerstfeest gevierd. De kinderen van de hele school zijn het dorp ingegaan en hebben (bijna) iedereen gevraagd wat voor hen belangrijk is aan kerst. Dit hebben ze onderzocht, uitgewerkt en hierbij hun eigen keuzes gemaakt. Dit alles leidde tot een sprankelend kerstfeest voor en met het hele dorp.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_16.pdf 

In deze nieuwsbrief stelt Anneke Damstra zichzelf voor. Zij is één van de leden van de professionele leergemeenschap, leerkracht handvaardigheid op twee scholen, en zij vertelt over haar passie en over wat zij wil onderzoeken.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_17.pdf 

Deze keer een heel praktische nieuwsbrief met als titel "Zorg dat je altijd een aardappel in je bureaula hebt liggen". Aan de hand van een eenvoudige werkvorm kwamen studenten tot zeer verrassende vieringen, aan de hand van zoiets simpels als een aardappel. 

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_18.pdf

Het eerste officiële afstudeeronderzoek voor het project Dialoog School is afgerond. Naomi Hoogenberg is doorgegaan op het artikel over de Sneeuwman en heeft een bespreekwijzer ontwikkeld om met kinderen te praten over de levensbeschouwelijke dimensie van hun eigen tekeningen.

Het hele onderzoek is na te lezen bij de scripties.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_19.pdf

Tot nu toe is weinig aandacht besteed aan het handen en voeten geven aan je levensbeschouwing in dit project. Met een analyse van Alpe d'Huzes probeert deze nieuwsbrief een aantal voorzetten te geven hoe een maatschappelijke actie (het handen en voeten geven aan je levensbeshcouwing" er uit zou kunnen zien.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_20.pdf

Een langere nieuwsbrief deze keer. Ik bespreek niet alleen de tweede druk van het boek "Geloof je het zelf?!" maar ga er ook mee in discussie, met name rondom het belang van het bijzonder onderwijs.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_21.pdf

Wat voor gedrag wil je eigenlijk zien bij kinderen wanneer je bezig bent met de didactiek van Dialoog School. Dit is een vraag die Fedor en Tom elkaar voortdurend stellen en die nu ook in de PLG steeds weer centraal staat. In deze nieuwsbrief proberen wij daar een antwoord op te formuleren aan de hand van een prachtig voorbeeld uit een kleuterklas.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_22.pdf

Godly Play is een werkvorm waarin Bijbelse verhalen verteld worden, mede aan de hand van symbolische voorwerpen. Hoe helpt deze methode kleuters om hun levensbeschouwing verder te ontwikkelen? Annika Kuijt deed hier onderzoek naar.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_23.pdf 

Een echte vakantie nieuwsbrief met een korte bespreking van vier boeken uit de jeugdliteratuur die er voor zorgen dat je kijk op kinderen en levensbeschouwing nooit meer hetzelfde is. En anders heb je gewoon prachtige boeken gelezen. 

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_24.pdf 

Met de app Room for Thought word je gestimuleerd om je omgeving te ontdekken door op willekeurige momenten hier een foto van te maken. In deze nieuwsbrief bied ik een eerste verkenning om te zien of dit ook zinvol zou kunnen zijn voor het levensbeschouwelijke onderwijs. 

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_25.pdf 

Kinderen worden op allerlei plaatsen levensbeschouwelijk beïnvloed  Een plek om dit mooi te ontdekken is de begraafplaats. Nergens anders zie je zo veel verschillende emoties, beelden en woorden en opvattingen bij elkaar. Een rijke zelfontdekkende levensbeschouwelijke leeromgeving.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_26.pdf 

Een werkvorm die alle stappen van de didactiek van Dialoog School in zich heeft is het Dierbare Dingen Doosje. Hij is dan ook al verschillende keren gebruikt door de deelnemende scholen. In deze nieuwsbrief lees je daar van alles over. 

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_27.pdf 

Door het schilderen van moderne iconen ontdekken kinderen wat voor hen belangrijk is, als inspiratie, met betrekking tot hun zelfbeeld en met het oog op hun beeld van de toekomst. Deze week ook aandacht voor de bezinning als lerarenteam. Niet praten maar samen schilderen. 

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_28.pdf 

Wat wil je de kinderen in jouw klas eigenlijk meegeven? En wat doe je wanneer je kinderen dingen mee blijkt te geven die je eigenlijk helemaal niet wil? Aan de hand van het verhaal van David en Batseba verkennen we een aantal opties.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_29.pdf 

Waarom de poëzie van Annie M.G. Schmidt wellicht opgenomen zou moeten worden in de Bijbel of andere heilige boeken...  

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_30.pdf 

Twee weken geleden schreef ik over wat je kinderen onbedoeld mee kan geven vanuit een kinderbijbel. Maar wat is, volgens de uitganspunten van Dialoog School eigenlijk een goede kinderbijbel? 

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_31.pdf 

In nieuwsbrief 24 schreven we over de app Room for Thought. Met deze ideeën zijn 12 studenten aan de slag om een rijke zelfontdekkende levensbeschouwelijke leeromgeving te ontwikkelen. Zo maakten ze levensbeschouwelijke foto's in de supermarkt. In deze nieuwsbrief beschrijven we de eerste resultaten.

 

 DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_32.pdf 

De hele discussie rondom Zwarte Piet biedt een levensbeschouwelijke rijke zelfontdekkende leeromgeving. En het Sinterklaasjournaal biedt de mogelijkheid om deze discussie naar een hoger plan te tillen; een dialogische Zwarte Piet.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_33.pdf 

Het ontwikkelen van een eigen levensbeschouwing is een proces waarbij reflecteren essentieel blijkt te zijn. In deze nieuwsbrief onderzoek ik, aan de hand van prachtig materiaal van Suzanne Hofs, hoe taak 3, 4 en 5 kinderen kunnen helpen om op hun eigen ontdekkingen te reflecteren.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_34.pdf 

Deze nieuwsbrief is een vervolg op die van vorige week. In deze nieuwsbrief ontwerpen drie groepjes studenten een rijke leeromgeving rondom een totempaal in park Presikhaaf. Ik hoop dat het inspiratie biedt om zelf ook eens een kunstwerk in de publieke ruimte te bezoeken.

 

DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_35.pdf 

Met deze nieuwsbrief start ik een serie over de verschillende rollen die een (Bijbel) verhaal kan vervullen in het proces van het levensbeschouwelijk begeleiden van kinderen.