Scripties

Studenten doen onderzoek en ontwerpen lesmateriaal in het kader van hun afstuderen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onderzoek dat gedaan is. Het materiaal is bedoeld ter inspiratie en wellicht ook om u op ideeën te brengen voor eigen onderzoek dat u graag uitgevoerd zou willen zien.

 

luister goed dan hoor je wat ik denk.pdf 

Vaak, zeker rondom de levensbeschouwelijke vorming, hebben kinderen moeite om woorden te vinden voor dat wat hen ten diepste bezig houdt. In deze scriptie onderzoek Vincent van Weelden hoe hij, door middel van associatieve oefeningen rondom een stapeltje kunstkaarten, kinderen uit groep 8 kan helpen om zich een beeld te vormen van wat voor veranderingen zij tegemoet gaan bij hun overstap naar de brugklas.

 

Als je alles loslaat heb je twee handen vrij.pdf

In deze scriptie onderzoekt Ellen Pouwels wat de meerwaarde is van het werken met geleide fantasieën in het basisonderwijs, met name om kinderen te helpen meer zelfvertrouwen te krijgen en om hun hoofd leeg te maken. Zij gebruikt daarbij dezelfde manier van werken als die beschreven wordt in de rubriek "bijbelse geleide fantasie"

 

Bijbelse_geleide_fantasie.pdf

In deze scriptie onderzoekt Evelien van den Berg een manier om zelf Bijbelse Geleide Fantasieën te ontwerpen. Niet alleen in dit onderzoek blijkt het goed te werken, ze past het ook al enige jaren met veel succes toe in haar eigen klassen op de Clara Fabricius School in Herveld.

 

Bespreekwijzer_door_Naomi_Hoogenberg.pdf

Naar aanleiding van het eigen onderzoek "Here the snowman could live" (zie eigen onderzoek) heeft Naomi Hoogenberg een bespreekwijzer ontwikkeld om met kinderen te praten over de levensbeschouwelijke dimensie van hun eigen tekeningen.

 

Annika_Kuijt_Afstudeeronderzoek.pdf 

Annika heeft zich voor dit onderzoek bekwaamd in de methode Godly Play, een manier van vertellen en verwerken van Bijbelse verhalen geïnspireerd op het Montessori Onderwijs. In dit onderzoek heeft zij onderzocht hoe Godly Play kleuters kan helpen in hun eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tom.schoemaker@han.nl.