Achtergrond informatie

Achtergrond informatie

 

Op deze pagina vindt u achtergrond artikelen die een verdieping bieden aan het project Dialoog School.

 

De_levensbeschouwelijke_leefwereld_van_kinderen.pdf

In dit hoofdstuk (uit "De eigen wereld van het kind" onder redactie van Arjan Dieleman en Fedor de Beer, uitgeverij Coutinho 2010) beschrijft Tom Schoemaker de enorme hoeveelheid aan levensbeschouwelijke indrukken die een kind opdoet op zijn weg naar volwassenheid. Ook komt uitgebreid aan bod hoe het kind deze invloeden ervaart, verwerkt en gebruikt.

 

een_deurtje_openen.pdf

Kinderen doen ervaringen op die heb enerzijds grond onder de voeten geven en tegelijkertijd boven zichzelf uittillen. Aan de hand van de eerste veertig minuten van de film "The lion, the witch and the wardrobe" beschrijft Tom Schoemaker niet alleen hoe zo'n proces bij kinderen verloopt, maar ook hoe je dit inzicht kunt gebruiken in de levensbeschouwelijke begeleiding van het kind.

 

Roodkapje_en_de_kunst_van_het_levensbeschouwelijk_begeleiden.pdf

In het levensbeschouwelijk begeleiden van kinderen spelen verhalen een centrale rol. Kinderen kunnen zich inleven in het verhaal, kunnen zich identificeren met de hoofdrolspelers en kunnen verschillende handelingsperspectieven uitproberen. Aan de hand van het sprookje van Roodkapje werkt Tom Schoemaker uit hoe je een (Bijbel-)verhaal zo aan kunt passen dat je kinderen hiermee kunt begeleiden in hun eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling.

 

sinterklaas_bestaat.pdf

Dat Sinterklaas bestaat, daar kan geen twijfel over bestaan. Maar hoe kinderen Sinterklaas beleven verandert voortdurend tijdens de basisschool periode. Aan de hand van de geschiedenis van Sinterklaas én de levensbeschouwelijke ontwikkeling van het kind, schets Tom Schoemaker het belang van het vieren van Sinterklaas én de mogelijkheden om dit feest te gebruiken in de levensbeschouwelijke begeleiding van kinderen. 

Hiermee schetst hij tegelijkertijd een blauwdruk voor het omgaan met veel begrippen en verhalen uit godsdienstige tradities.

 

Een spiegelverhaal is een vrij verhaal dat geënt is op een Bijbelverhaal. Spiegelverhalen zijn te vinden in allerlei bundels en methoden, maar spiegelverhalen kun je ook zelf maken. In het artikel hieronder, overgenomen uit "Het Hemels Gelag, vernieuwend vieren tot op de bodem" van Peter Hebdriks en Tom Schoemaker, staat een handleiding hoe je zelf tot een dergelijk verhaal komen kan.

Het_maken_van_een_spiegelverhaal_en_andere_verhalen.pdf

 

Onderstaand artikel komt ook uit het boek "Het Hemels Gelag" en schetst de theologische achtergronden die ook de basis zijn voor het project Dialoog School.

het_verhaal_als_geloofscommunicatie.pdf

 

Een ander voorbeeld van hoe kinderen voortdurend te maken hebben met levensbeschouwelijke invloeden. Dit keer aan de hand van reclames. 

Zondeval_in_de_reclame.pdf

 

Het model Dialoog School heeft veel overeenkomsten met het opkomende model van Theologiseren met Kinderen. Deze manier van werken is in Nederland vooral geïntroduceerd door Henk Kuindersma en Johan Valstar. Veel informatie en achtergronden rondom deze manier van werken zijn te vinden op www.verwonderenenontdekken.nl .

 

Over de methode "verhalend ontwerpen", ook wel bekend als Storyline Aproach, is veel te vinden op www.verhalendontwerpen.nl.

 

Over de methode Godly Play is veel te ontdekken op www.kuleuven.be/thomas/page/godlyplay/

 

In onderstaand artikel beschrijft Tom Schoemaker waarom het zinvol kan zijn om combinaties te maken tussen beeldende kunst en Bijbelverhalen. Dit artikel wordt concreet uitgewerkt in "werkvormen voor jonge en oudere mensen" die te vinden is op de pagina "concreet werkmateriaal". Dit artikel is eerder gepubliceerd in "Een schreeuw om recht" van Toerusting (z.j.) 

Bijbelse_beelden.pdf

 

In dit verhaal schetst Ina ter Avest wat tegenwoordig nodig is als beroepshouding voor leerkrachten die bezig zijn met levensbeschouwelijk begeleiden. Omdat dit een houding is die essentieel is voor het project Dialoog School, is dit artikel hier opgenomen. Het artikel is eerder geplaatst in Narthex, Jaargang 12, nr. 2 - Vak in beweging. 

ongebonden_of_verbonden.pdf

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tom.schoemaker@han.nl.