Het primair onderwijs gaat veranderen.... het wordt inspirerender, ondernemender, beter. Maar niet zonder jou! We doen het samen! Samenonderwijsmaken.nl

Primair onderwijs

Pabowijzer biedt online studiehulp bij de paboboeken van Noordhoff Uitgevers. Op deze site vind je toetsen met feedback, samenvattingen, e-books en extra's (o.a. video's).

 

www.edusites.digitown.be educatieve websites met gratis te downloaden materiaal

Taal: www.woordpakket.toplink.be / www.spelduivels.toplink.be / www.nieuwe-spelling.toplink.be / www.werkwoordspelling.toplink.be / www.naamwoorden.toplink.be

Rekenen: www.hoofdrekenen.toplink.be / www.metend-rekenen.toplink.be / www.maaltafels.toplink.be

 

Op Delta Digiplein zijn lessen te vinden voor digitale schoolborden met de Active en Smartboard software (ook nodig om de gemaakte lessen te bekijken). Het staat een ieder vrij om deze lessen te downloaden en te gebruiken.
Bij schoolbordportaal vind je "gereedschap" dat je direct in kunt zetten bij je instructie op het digitale bord.
De website Bordwerk geeft veel info over het gebruik van het digitale bord, mn voor Activ en Smart notebook software.

Bron: www.deltascholen.org 

 

Leerkracht.nl is een online tijdschrift voor leerkrachten in het basisonderwijs, met voorbeelden van lessen en didactische en pedagogische tips. Een gezamenlijke uitgave van uitgeverij Zwijssen en de KRO.

De Digitale School ondersteunt leerkrachten die alternatieve leerwegen willen ontwikkelen en gebruiken. Er wordt gratis digitaal lesmateriaal aangeboden en via community's en vaklokalen wordt leerkrachten een platform geboden waar zij nieuws en ondersteuning kunnen vinden en materiaal uitwisselen.

Op Lerarenweb.nl informeert de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) over allerlei onderwerpen die met kwaliteit van leraren te maken hebben. Je vindt er informatie over bekwaamheidsdossiers en andere onderwerpen die samenhangen met de wet Beroepen in het onderwijs (BIO). Ook kan er kennisgemaakt worden met instrumenten om bijvoorbeeld de eigen lerarenbekwaamheid te beoordelen.

Leraar24 is een online platform voor en door leraren, bedoeld ter ondersteuning van het beroep van de leerkracht. Het is een soort van online gereedschapskist voor leraren, vol praktische oplossingen en voorbeelden die direct in de dagelijkse onderwijspraktijk gebruikt kun

Bron: COS jaargang 26 nummer 9 - 2009