Het primair onderwijs gaat veranderen.... het wordt inspirerender, ondernemender, beter. Maar niet zonder jou! We doen het samen! Samenonderwijsmaken.nl

Scripties/afstudeeronderzoeken

Komt hier jouw scriptie of afstudeeronderzoek te staan? Klik op de rechterbutton en voeg toe!

Gamegedrag gebonden aan regels?

Eveline Post en Brechje Mol onderzoeken in hoeverre het gebruik van blokboeken wereldoriëntatie aansluit bij de visie van Jenaplanscholen. Voldoen de blokboeken aan de kerndoelen en wat adviseren zij de school. In dit onderzoeksverslag presenteren zij hun bevindingen.

 

Mediawijsheid in het Primair Onderwijs

Bij mediawijsheid gaat het erom dat we in staat zijn om oude en nieuwe wijsheid te gebruiken. Dat we een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media hebben, waarbij we ons bewust zijn van de mogelijkheden, de onmogelijkheden en van de context van de veelzijdige invloeden. Welke vaardigheden, kennis en attitude met betrekking tot nieuwe media horen hierbij? Bezitten leerkrachten deze competenties of moeten deze worden aangeleerd? En wat is de beginsituatie van de leerlingen, als het gaat om mediawijsheid? Carola Oldemaat beantwoordt deze vragen in haar masterthesis (Master Mediapedagogiek, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden).

 

Genomineerd voor de Wansinkprijs 2009

Nine van Bon, 'Sst, ik kan zo niet werken', concentratieproblemen bij kinderen met ADHD: met dit afstudeeronderzoek beantwoordt zij de vraag: “Wat zijn de onderwijsbehoeften van kinderen met ADHD en welke afstemming vraagt dit van mij als leerkracht, als het gaat om concentratieproblemen?”

 

Autisme op het web

In dit afstudeeronderzoek zoekt Serge de Bie naar overeenkomsten tussen leerlingen in het V(S)O en de zogenaamde New Millennium Learners. Zijn er aanpassingen nodig in het ICT onderwijs om ICT een waardevolle aanvulling te laten zijn op educatie.