Het primair onderwijs gaat veranderen.... het wordt inspirerender, ondernemender, beter. Maar niet zonder jou! We doen het samen! Samenonderwijsmaken.nl

Reggio Plus

De plaats van Wetenschap en Techniek in combinatie met Reggio Emilia

Wetenschap en Techniek heeft een duurzame plaats in de opleiding. Lees meer...

 

De honderd talen van kinderen

 

Zeker.

De honderd is er.

 

Het kind

bestaat uit honderd.

Het kind

heeft honderd talen

honderd handen

honderd gedachten

honderd manieren van denken

spelen en praten.

Honderd alsmaar honderd
manieren van luisteren
verbazen, liefhebben
honderd vreugdes
om te zingen en begrijpen
honderd werelden
om te ontdekken
honderd werelden
om uit te vinden
honderd werelden
om te dromen.
Het kind heeft
honderd talen
(en nog eens honderd honderd honderd)
maar ze stelen er negenennegentig.

De school en de cultuur
scheiden het hoofd van het lichaam.
Ze zeggen hem:
te denken zonder handen
te doen zonder hoofd
te luisteren en niet te praten
te begrijpen zonder vreugde
lief te hebben en zich te verbazen
alleen met Pasen en met Kerstmis.
Ze zeggen hem:
ik geef je de al ontdekte wereld

en van de honderd
stelen ze er negenennegentig.
Ze zeggen hem:
dat spel en werk
realiteit en fantasie
wetenschap en verbeelding
hemel en aarde
verstand en droom
dingen zijn
die niet bij elkaar horen.
Kortom, ze zeggen hem
dat de honderd er niet is.
Het kind zegt:
zeker. De honderd is er.

 

Loris Malaguzzi