Het primair onderwijs gaat veranderen.... het wordt inspirerender, ondernemender, beter. Maar niet zonder jou! We doen het samen! Samenonderwijsmaken.nl

Instituut Pabo HAN / Pabo Arnhem en Pabo Groenewoud Nijmegen

Met samenonderwijsmaken.nl richten Pabo Arnhem en Pabo Groenewoud Nijmegen zich met name op het stimuleren van ondernemendheid bij studenten en in het verlengde daarvan op leraren en leerlingen in het primair onderwijs.

 

Van studenten wordt een ondernemende houding verwacht:

 • jezelf profileren en door jou ontwikkeld onderwijsmateriaal aanbieden 
 • bijdragen aan de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten
 • inspelen en anticiperen op een veranderende maatschappij
 • streven naar betekenisvol onderwijs  
 • stimuleren van ondernemend gedrag bij leerlingen in het primair onderwijs

Daarnaast beoogt dit platform:

 • bevordering van ondernemendheid in de stagescholen
 • uitwisseling van ervaringen van studenten die deelnemen aan de minor ondernemerschap
 • uitwisseling hiervan met het onderwijswerkveld
 • versterken van de relatie tussen de opleiding en de praktijk
 • ontwikkelen van Pabo HAN tot regionaal expertisecentrum

Samenonderwijsmaken.nl is een initiatief vanuit 'go! Gelderland Onderneemt' dat in januari 2008 van start is gegaan. De samenwerking tussen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Hogeschool voor de Kunsten (ArtEZ ) en de Radboud Universiteit (RU) heeft als doel:

 • op een creatieve en originele wijze bij te dragen aan het verankeren en verduurzamen van effectief ketengericht ondernemerschaponderwijs.
 • het stimuleren van ondernemendheid en ondernemerschap in de provincie Gelderland.