Resultaten gevonden voor 'Bovenbouw'


31 Mobile Fun
Geschatte duur: 1 uur
Mobiele telefoon als inspiratiemateriaal. Gegevensverwerking in Excel en presentaties via Word.Robin Spanjaar legt uit hoe hij met bovenbouwleerlingen aan de slag is gegaan met internet, Excel en Wor....

32 Met de klas een boek maken
Geschatte duur: Lessenserie
De leerlingen schrijven elk een verhaal met een gezamenlijk gekozen thema, van minimaal 3 en maximaal 6 pagina’s ofwel 600 tot 1200 woorden. Ze maken een zwart-wit tekening ter grootte van 1...

33 Weblog Marleen Peters
Geschatte duur: n.v.t.
Een weblog is een venster tussen klas en omgeving. Marleen Peters legt uit dat een weblog van een leerkracht een gemakkelijke manier is om de omgeving binnen de klas te halen. Lees hoe zij dit heeft...

34 Docentenhandleiding 'Filosoferen met kinderen'
Geschatte duur: n.v.t.
Wanneer je frequent met de kinderen filosofeert, durven dekinderen steeds vrijer te spreken. Dit bevordert de sfeer in de klas en eenprettige sfeer in de klas is de basis voor alle...

35 Artikel: samen ict-rijke leeromgevingen creëren
Geschatte duur: n.v.t.
Leraren in opleiding kunnen via hun ict-stage-opdrachten een bijdrage leveren aan de integratie van ict in het onderwijs. Deze werkwijze is al diverse keren met succes toegepast bij diverse stagescholen....