Resultaten gevonden voor 'Bovenbouw'


16 Autistisch op het Web
Geschatte duur: Afstudeeronderzoek
In dit afstudeeronderzoek zoekt Serge de Bie naar overeenkomsten tussen leerlingen in het V(S)O en de zogenaamde New Millennium Learners. Zijn er aanpassingen nodig in het ICT onderwijs om...

17 Canon of kanon
Geschatte duur: PowerPointpresentatie
Een PowerPointpresentatie naar aanleiding van de Canon van Nederland. Een boeiende kennismaking met en uitleg van de canon en tegelijkertijd een onderzoek van de website www.entoen.nu 

18 Met eigen iPod door het Kröller-Müllermuseum
Geschatte duur: n.v.t.
Vier studenten van de minor Kunst en Cultuur hebben een audiotour ontworpen voor scholieren. Feya van Oosterwijck, Floortje Schouten, Sanne Dibbets en Dieuwertje Verheijen hebben zowel een educatieve en...

19 Kinderen aan het digibord?
Geschatte duur: Onderzoek
Is het digibord de factor die ervoor zorgt dat een les beter wordt of is het de leerkracht die dit doet? Met dit onderzoek informeren Maarten, Stephanie, Simone en Susanne (aankomende) leerkrachten over...

20 Talent in Ondernemen!
Geschatte duur: n.v.t.
Talent in Ondernemen! is een interactief project van de Belastingdienst Rivierenland. Het project richt zich op de bovenbouw van het primair onderwijs. Het maakt kinderen meer bewust hoe om te gaan met...