Resultaten gevonden voor 'Middenbouw'


11 Vertelkast
Geschatte duur: Zelf te bepalen
Een rijke leeromgeving creëren met een vertelkast. Uitdagend! Met veel leuke en leerzame materialen. Zo vergroten Marlijn Wiltink en Angela Verplak de woordenschat van hun leerlingen en verkleinen ze...

12 Een les Zuid-Afrikaans
Geschatte duur: 1 uur
Taalbeschouwing en woordenschat: activeren van het talige gebied in de hersenen. Met behulp van een verhaal in het Zuid-Afrikaans wordt er kritisch gekeken naar enkele woorden en hun...

13 Lessenserie De Hanze
Geschatte duur: 3 lessen
In drie verschillende lessen gaat Elke Raijmakers met leerlingen van groep 5 aan de slag met De Hanzesteden. Volledige lesbeschrijving met opdrachten en werkbladen rondom begrijpend lezen, geschiedenis...

14 Kinderen aan het digibord?
Geschatte duur: Onderzoek
Is het digibord de factor die ervoor zorgt dat een les beter wordt of is het de leerkracht die dit doet? Met dit onderzoek informeren Maarten, Stephanie, Simone en Susanne (aankomende) leerkrachten over...

15 Stoplicht op het digibord
Geschatte duur: n.v.t.
Stoplicht op het digibord als aanduiding voor ondersteuning, praten, etc. tijdens individuele of groepsopdrachten in de klas.