Resultaten gevonden voor 'Wereldoriëntatie (OJW)'


16 Beestjes zoeken
Geschatte duur: 60 minuten
Een natuurles over beestjes zoeken. Karen Hendriks start met een...

17 Fictieve school De Libra
Geschatte duur: n.v.t.
Carola van Rijn, Sabine Riswick, Manita Vermeire en Sabine van Zadelhoff ontwerpen hun ideale school: De Libra, katholiek Jenaplan met basisontwikkeling. De PowerPointpresentatie kunt u hieronder...

18 Aanvankelijk kaartlezen met Google Earth
Geschatte duur: Onbekend
Een aansprekend voorbeeld van een les aanvakelijk kaartlezen met jonge kinderen. Luuk Caubo maakt hierbij gebruik van Google Earth. Kinderen (èn ouders) zijn enthousiast.

19 Een kijktocht in 'De Kuil'
Geschatte duur: Dagdeel
Kinderen van groep 3 leren op een andere manier naar hun directe leeromgeving te kijken. Ze maken (voor het eerst) kennis met een kaart van de omgeving. Een lesbeschrijving in PowerPoint.

20 Mobile Fun
Geschatte duur: 1 uur
Mobiele telefoon als inspiratiemateriaal. Gegevensverwerking in Excel en presentaties via Word.Robin Spanjaar legt uit hoe hij met bovenbouwleerlingen aan de slag is gegaan met internet, Excel en Wor....