Resultaten gevonden voor 'Rekenen en wiskunde'


11 Meetles
Geschatte duur: 45 minuten
Een leuke in context verwerkte rekenles over relativiteit van vergelijking (groter dan, kleiner dan). Voorwerpen ordenen door te letten op verhoudingen speelt hierbij een rol. Download de beschrijving van...

12 De Schatkist
Geschatte duur: onbekend
Leskist, docentenhandleiding en leerlingenbladen voor groep 1 t/m 8. ...

13 Themadag dromen
Geschatte duur: 1 uur en 3 kwartier
Boukje, Sanne en Elke hebben een les over dromen ontworpen voor groep 1/2. Met een verbeelding, een...

14 Montessori breukenboekje
Geschatte duur: n.v.y.
Met dit breukenboekje kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag. Met voorbeelden, gemaakt van vouwblaadjes, oefenen ze breuken. Ontworpen als opdracht vanuit de Montessori opleiding door Diny Broer,...

15 Educatief ontwerp 'Op Reis'
Geschatte duur: Lessenserie
Serie lesactiviteiten rondom het thema 'Op reis' waarin alle kerngebieden aan bod komen. Daarnaast worden diverse materialen als aanvulling op de lesactiviteiten in dit thema genoemd. Een bron van...